Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100

Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100

Mã sản phẩm: #SC3148-100
Giá: 850.000đ

Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal, mã sản phẩm: SC3148-100, bóng Nike Strike, bóng Nike chính hãng…. Sản phẩm sử dụng trên sân cỏ tự nhiên, đá chơi chơi, thanh niên dưới 18 tuổi, đá nhẹ nhàng….

Sản phẩm này đã hết hàng

Thông tin sản phẩm

Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal, mã sản phẩm: SC3148-100, bóng Nike Strike, bóng Nike chính hãng….

  • Sản phẩm sử dụng trên sân cỏ tự nhiên, đá chơi chơi, thanh niên dưới 18 tuổi, đá nhẹ nhàng….
Bóng sử dụng tại Ngoại Hạng Anh là Nike Ordem V
Bóng sử dụng tại Ngoại Hạng Anh là Nike Ordem V
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100