Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0

Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0

Mã sản phẩm: #F5U5000-G0
2.400.000đ

Bóng Molten Official Europa League 2020-2021, mã sản phẩm: F5U5000-G0, bóng đạt tiêu chuẩn FIFA Pro, có thể sử dụng chính thức tại các trận đấu cấp độ cao nhất trên thế giới. Da bóng được làm từ chất liệu PU ( Poly Synthetic Leather ) rất mềm nhưng dai, gồm 32 miếng ghép sử […]

Chọn size
Số lượng

Thông tin sản phẩm

Bóng Molten Official Europa League 2020-2021, mã sản phẩm: F5U5000-G0, bóng đạt tiêu chuẩn FIFA Pro, có thể sử dụng chính thức tại các trận đấu cấp độ cao nhất trên thế giới.
Da bóng được làm từ chất liệu PU ( Poly Synthetic Leather ) rất mềm nhưng dai, gồm 32 miếng ghép sử dụng công nghệ ép dán nhiệt, hoàn toàn không phải khâu tay. Đảm bảo độ kín nước hoàn hảo, bóng không thể bị ngấm nước nếu gặp trời mưa, bóng không bị nặng. Da bóng đủ mềm và ma sát tiêu chuẩn, hạn chế tối đa trượt nếu chơi trên mặt sân ướt, độ tròn hoàn hảo.

Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0

Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 - F5U5000-G0
Bóng Molten Official Europa League 2020-2021 – F5U5000-G0
Xem toàn bộ ảnh