Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro
Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro

Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro

Mã sản phẩm: #F5A4900
1.799.000đ

Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro, bóng Molten chính hãng, da bóng là từ 32 miếng latex cao cấp, sử dụng công nghệ ép nhiệt, đảm bảo không ngấm nước nếu phải đá bóng trời mưa, bóng đạt tiêu chuẩn FIFA Quality Pro, bóng size 5 tiêu chuẩn …  

Chọn size
Số lượng

Thông tin sản phẩm

Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro, bóng Molten chính hãng, da bóng là từ 32 miếng latex cao cấp, sử dụng công nghệ ép nhiệt, đảm bảo không ngấm nước nếu phải đá bóng trời mưa, bóng đạt tiêu chuẩn FIFA Quality Pro, bóng size 5 tiêu chuẩn …

Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro
Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro
Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro
Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro
Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro
Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro

 

Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro
Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro
Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro
Bóng Molten F5A4900 FIFA Quality Pro
Xem toàn bộ ảnh