Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW4963
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW4963

Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW4963

Mã sản phẩm: #GW4963
1.750.000đ1.900.000đ
Loại đinh:
,
Bộ sưu tập:

Giày đá bóng Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW4963, mã sản phẩm GW4963, nằm trong bộ sưu tập Adidas Diamond Edge pack, giày đá bóng chính hãng, giày sân cỏ nhân tạo, giày bóng đá Adidas Copa, upper làm từ da thật – da bê cực mềm, đế giày […]

Sản phẩm này đã hết hàng

Thông tin sản phẩm

Giày đá bóng Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW4963, mã sản phẩm GW4963, nằm trong bộ sưu tập Adidas Diamond Edge pack, giày đá bóng chính hãng, giày sân cỏ nhân tạo, giày bóng đá Adidas Copa, upper làm từ da thật – da bê cực mềm, đế giày kiểu TF phù hợp với sân cỏ nhân tạo…

Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638

Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638

 

Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Adidas Copa Sense .3 TF Diamond Edge pack- màu trắng xanh GW49638
Xem toàn bộ ảnh

Sản phẩm liên quan