Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390

Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390

Mã sản phẩm: #AO9266-390
Giá: 2.500.000đ
Loại đinh:
,
Dòng giày:

Giày đá bóng Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black, mã sản phẩm: AO9266-390, giày bóng đá sân cỏ nhân tạo, giày bóng đá phiên bản dành riêng cho CR7,  thiết kế hoàn toàn mới, upper làm từ dạng sợi bên ngoài được phủ 1 lớp Nike Skin hỗ trợ […]

Sản phẩm này đã hết hàng

Thông tin sản phẩm

Giày đá bóng Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black, mã sản phẩm: AO9266-390, giày bóng đá sân cỏ nhân tạo, giày bóng đá phiên bản dành riêng cho CR7,  thiết kế hoàn toàn mới, upper làm từ dạng sợi bên ngoài được phủ 1 lớp Nike Skin hỗ trợ kiểm soát bóng tốt, giày được kết hợp kiểu cao cổ tầm trung, đế AG đá sân cỏ nhân tạo …

Siểu phẩm giày đá bóng Nike cao cổ….

Siêu sao Ronaldo sử dụng phiên bản Nike Mercurial Superfly Elite
Siêu sao Ronaldo sử dụng phiên bản Nike Mercurial Superfly Elite
Siêu sao Ronaldo sử dụng phiên bản Nike Mercurial Superfly Elite
Siêu sao Ronaldo sử dụng phiên bản Nike Mercurial Superfly Elite
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R - Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390
Nike Mercurial SuperflyX VI Academy CR7 AG-R – Clear Jade/ Metallic Vivid Gold/ Black AO9266-390

 

Sản phẩm liên quan