Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100

Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100

Mã sản phẩm: #SC3148-100
Giá: 850.000đ

Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal, mã sản phẩm: SC3148-100, bóng Nike Strike, bóng Nike chính hãng…. Sản phẩm sử dụng trên sân cỏ tự nhiên, đá chơi chơi, thanh niên dưới 18 tuổi, đá nhẹ nhàng….

Chọn size:
Số lượng:

Thông tin sản phẩm

Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal, mã sản phẩm: SC3148-100, bóng Nike Strike, bóng Nike chính hãng….

  • Sản phẩm sử dụng trên sân cỏ tự nhiên, đá chơi chơi, thanh niên dưới 18 tuổi, đá nhẹ nhàng….
Bóng sử dụng tại Ngoại Hạng Anh là  Nike Ordem V
Bóng sử dụng tại Ngoại Hạng Anh là Nike Ordem V
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100
Bóng Nike Strike PL- White/ Crimson/ Deep Royal SC3148-100