Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127

Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127

Mã sản phẩm: #BS4127
Giá: 2.000.000đ 1.700.000đ

Găng tay thủ môn Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue, mã sản phẩm BS4127, găng tay thủ môn chính hãng, sử dụng mut Nova dày 3.5 mm cực dính bóng…. “

Sản phẩm này đã hết hàng

Thông tin sản phẩm

Găng tay thủ môn Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue, mã sản phẩm BS4127, găng tay thủ môn chính hãng, sử dụng mut Nova dày 3.5 mm cực dính bóng….

Thủ môn De Gea sử dụng găng tay Adidas
Thủ môn De Gea sử dụng găng tay Adidas
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127
Adidas Ace Half Negative- Energy Aqua/ Energy Blue/ Legend Ink/ Trace Blue BS4127